Kalendarz szczepień
Sprawdź

 

 

 

 

 

 PORADNA REHABILITACYJNA

 

mgr  fizjoterapii MARCIN WARMOWSKI

fizjoterapeuta NDT - Bobath 

 

                                                                          -Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath dla dzieci i dorosłych
                                                                          -PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation) –

                                                                           proprioreceptywna nerwowo – mięśniowa facylitacja 
                                                                          -Kinesiology Taping, 
                                                                         -Terapia Tkanek Miękkich
                                                                         -Terapia Manualna wg Ackermanna

                                                                           wizyta po uzgodnieniu telefonicznym tel. 608-49-00-04